Κωνικά πώματα

 

 

 

Παράγονται είτε από agglomerated (συσσωρευμένο) η φυσικό φελλό.
Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και είναι κατάλληλα για διάφορα γυάλινα δοχεία.