Η TACOM A.E. αντιπροσωπεύει έναν από τους σημαντικότερους οίκους του εξωτερικού:

 

DARGAUD & JAEGLE

 

                                

 

 

 

 

 

Το βαρέλι συμβάλει με τον τρόπο του στην δική σας επιτυχία μέσα από ένα πάντρεμα της μακράς παράδοσης με τις σύγχρονες τεχνικές.

  

 

BOURGOGNE EXPORT

BOURGOGNE TRADITION

BORDEAUX TRANSPORT

BORDEAUX CHÂTEAU

 • Weight : 45 kgs
 • Height : 874 mm
 • Head diameter : 585 mm
 • Bilge diameter : 720 mm
 • Weight : 47 kgs
 • Height : 874 mm
 • Head diameter : 595 mm
 • Bilge diameter : 730 mm
 • Weight : 45 kgs
 • Height : 944 mm
 • Head diameter : 560 mm
 • Bilge diameter : 690 mm
 • Weight : 35 kgs
 • Height : 944 mm
 • Head diameter : 560 mm
 • Bilge diameter : 690 mm